Değerlerimiz

Kılavuz

Altın Hilal Film Festivali® İsviçre’de her yıl düzenlenen ve temel değerleri belli olan, eğitici film yapımlarının çeşitli katılımcılar tarafından gösterildiği, bir jüri tarafından değerlendirildiği ve film ödüllerinin verildiği bir etkinliktir.

Etik

Davranışlarımız sorumluluk, saygı, merhamet, doğruluk ve adalet gibi ahlaki ilkeler üzerine inşa edilmiştir ve İslam’ın temel öğretileriyle uyumludur.

Tutku

Katılımcılar endişelerini ve mesajlarını sanatsal bir şekilde ifade ederken, gönüllüler platforma kalp ve ruh katıyor. Bu şekilde tüm topluluk tutkuyla birbirine bağlanıyor.

Promosyon

Sosyal açıdan önemli ve eğitici konularda sürekli eğitim ve gelişim için çaba gösteriyoruz ve bunu sanatsal bir şekilde yapıyoruz.

Destek projeleri ve inovasyon programları aracılığıyla gençler toplum refahı ve hayırseverlik alanlarında teşvik edilmekte ve duyarlı hale getirilmektedir.

İleriyi düşünmek

Gelecek gençlerin elinde!

Bu yaklaşımla, ahlaken sağlıklı bir topluma katkıda bulunacak, dayanışmacı ve vicdanlı bir gençlik yaratmayı hedefliyoruz.

Sorumluluk duygusu

Etik ve sosyal sorumluluğumuzu ciddiye alıyor ve ilgili taraflara sosyal içerikli mesajlarını paylaşabilecekleri ve iletebilecekleri bir platform sunuyoruz.

Mision

Altın Hilal Film Festivali® 2009 yılından bu yana İsviçre’de her yıl düzenlenen bir etkinliktir. Festival aracılığıyla yeni film yapımcılarını desteklemeyi, gelişimlerine katkıda bulunmayı ve temel değerlere dayalı kısa film üretimini teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

En yüksek sanatsal kalite için çabalıyor ve etkinliğimiz aracılığıyla izleyicilerimize ilham vermek istiyoruz. Amacımız, film yapımcılarına yaratıcı çalışmaları ve performansları için mümkün olan en iyi koşulları sağlamak ve izleyicilerimizi günlük yaşamlarından uzaklaştırmak ve sanata olan hayranlığı tüm yönleriyle teşvik etmektir.

Vizyon

Altın Hilal Film Festivali® sosyal içerikli mesajların kısa filmler aracılığıyla iletilmesine adanmıştır. Bu mesajın iletilmesiyle, duyarlı ve barışsever bir toplumun daha da gelişmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 
Bir diğer odak noktası ise yeni bağımsız sanatçıların keşfedilmesi ve tanıtılmasıdır. Bu platform aracılığıyla bu sanatçılar keşfedilecek, desteklenecek ve onlara ilham verilecektir.